Cookies & Privacy - Van der Linden Veghel B.V. - Specialist op het gebied van grondwerk, sloopwerk, straatwerk en transport

Cookies & Privacy

Privacyverklaring Van der Linden Veghel B.V.PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Van der Linden Veghel B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Van der Linden Veghel B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan Van der Linden Veghel B.V. verstrekt. Van der Linden Veghel B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw naam
– Uw bedrijfsnaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres


WAAROM VAN DER LINDEN VEGHEL B.V. GEGEVENS NODIG HEEFT
Van der Linden Veghel B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

Daarnaast kan Van der Linden Veghel B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Indien u geen toestemming geeft voor het verwerken van uw persoonsgegevens kunnen we geen contact met u opnemen of een opdracht voor u uitvoeren.


HOE LANG VAN DER LINDEN VEGHEL B.V. GEGEVENS BEWAART
Van der Linden Veghel B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


DELEN MET ANDEREN
Van der Linden Veghel B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Van der Linden Veghel B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Van der Linden Veghel B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar linden@linden-grondwerken.nl. Ook in het geval u bezwaar wilt maken tegen het verzamelen van uw persoonsgegevens kunt u een bericht sturen naar dit e-mailadres. Van der Linden Veghel B.V. zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN
Van der Linden Veghel B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Van der Linden Veghel B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Van der Linden Veghel B.V. op via linden@linden-grondwerken.nl. Uiteraard heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Van der Linden Veghel B.V.
De Stad 11
5463 XE Veghel
0413-36 35 49
linden@linden-grondwerken.nl
www.linden-grondwerken.nl
KVK: 16015440
Btw: NL8055.14.909.B.01